چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

محمدپور: پشتوانه سازی نکرده ایم

کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی وزنه برداری برگزار شد و دو نماینده ایران حافظ قشقایی و الهام حسینی رای نیاورده اند و وزنه برداران چینی و ژاپنی از قاره آسیا انتخاب شده اند.

سعید محمدپور قهرمان المپیک لندن در وزن مثبت 94 کیلو گرم می گوید: از نگاه من کمیسیون خیلی مهمی نیست ولی اگر فدراسیون وزنه برداران مطرح تری را معرفی می کرد شانس انتخاب شدن آنها زیاد بود، البته در بخش بانوان نظری ندارم اما حق این بود که آقایان سهراب مرادی، کیانوش رستمی یا بهداد سلیمی را معرفی می کردند چراکه جایگاه و موقعیت ممتازی در وزنه برداری جهان دارند و همه آنها را می شناسند. قهرمان سابق وزنه برداری جهان درباره اوضاع کنونی وزنه برداری کشور می گوید: بعد از المپیک 2012 هیچ رشدی در این ورزش دیده نشده و فدراسیون و اصل پشتوانه سازی را رعایت نکرده است به همین دلیل مشاهده می کنید بعد از آسیب دیدگی و یا کناره گیری آن نسل، وزنه برداران جدید که قابل طرح باشند پرورش نیافته اند و با بازنشستگی رستمی و مردای که عمر قهرمانی شان رو به پایان است زنگ خطر برای دنیای پولاد سرد ما به صدا در می آید. متاسفانه فدراسیون وزنه برداری اراده ای برای استفاده از قهرمانان نامی این رشته ندارد حال آنکه اعتقاد دارم حتی اگر به تنهایی نظرات بهداد سلیمی را هم دخیل کنند به حتم نتیجه بخش خواهد بود این در حالی است که فدراسیون در گفت و گو با رسانه ها از دعوت های صوری خود سخن می گوید ولی بزرگان وزنه برداری آن را جدی نمی گیرند چون می دانند که اگر هم بپذیرند حضورشان نمایش خواهد بود. محمدپور می افزاید: وزنه برداری یکی از رشته های مدال آور ایران در آوردگاه های جهانی و المپیک است و قهرمانان ما افتخارات زیادی خلق کرده اند و وزارت ورزش باید با حساسیت بیشتری به آن بپردازند. محمدپور درباره المپیک پیش رو هم می گوید: از بین مرادی، رستمی و علی هاشمی و حسینی دو سهمیه خواهیم داشت. گفت و گو از: عباس اسماعیلی