چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

کارخانه: هراز تیم چغری است

بازار دیدارهای تدارکاتی والیبال گرم است و در این راستا عصر امروز نیز سایپا تهران و لبنیات هراز آمل برای بار دوم باهم بازی خواهند کرد.

مصطفی کارخانه سرمربی تیم سایپا در این باره به البرز ورزشی گفت: دیروز هر دو تیم به خوبی تحت فشار قرار گرفته بودند، آقای عطایی همیشه تیم های خوبی را پرورش داده است، این تیم چغر و دارای بازیکنان جوان و باتجربه است، رضا قراء، علی رمضانی، حمزه زرینی در این تیم آماده نشان دادند، تیم سایپا هم دو ست از پاسهای امیرحسینی سود برد و یک ست هم فلاحت خواه پاس داد باید بگوییم که ما هم مدعی قهرمانی لیگ هستیم هرچند کار بسیار دشوار خواهد بود. کارخانه درباره همکاری مدیرعامل جدید سایپا گفت: در جلسه ای که با آقای تابع جماعت داشته ام، قول حمایت و همکاری داده اند به هر حال حساسیت نسبت به تیم والیبال باشگاه زیاد است، دست آقای کاشانی هم درد نکند که از ما پشتیبانی کرد و ما راه را با آقای تابع جماعت محکم ادامه خواهیم داد. کارخانه اضافه کرد: امروز با ترکیب اصلی بازی خواهیم کرد چون دیگر فرصت برگزاری بازی تدارکاتی را نداریم.