چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

آگین: بسکتبال با ویلچر 20 لژیونر دارد

تیم بسکتبال با ویلچر ایران هم جواز حضور در بازیهای پارالمپیک 2021 را به دست آورده است اما کرونا اجازه برنامه ریزی جدی و اصولی را به مسوولان این رشته هم نمی دهد.

مهرداد آگین رئیس انجمن بسکتبال نشسته فدراسیون جانبازان و معلولان در گفت و گو با البرز ورزشی می گوید: تاکنون سه بار در پارالمپیک شرکت کرده ایم که آخرین آن در سال 2016 ریود بود که دهم شدیم اما اکنون با داشتن حدود 20 بازیکن لژیونر که همه در اروپا بازی می کنند به اتفاق آقا کوچکی سرمربی و کمیته فنی برنامه ریزی برای تشکیل اردو هستیم تا زمانی که ستاد مبارزه با کرونا مجوز برپایی اردوها را بدهد. آگین درباره بازیکنان ایرانی که به عنوان لژیونر در اروپا حضور دارند می گوید: وحید غلامزاده، علیرضا احمدی، همایون عسگری، مرتضی ابراهیمی، امید هادی اظهر، مرتضی قریب لو و... در لیگ های آلمان، ایتالیا، ترکیه و ... بازی می کنند. آگین یادآور شد که از کشورهای کانادا و استرالیا هم برای حضور در تورنمنت ها و دیدارهای تدارکاتی دعوت نامه داریم ولی پذیرش آنها منوط به باز شدن مرزها و مجوز ستاد کروناست، از ارمنستان هم برای شرکت در تورنمنت سه نفره دعوتنامه داریم، بسکتبال با ویلچر ایران در بازیهای 2008 به دلیل عدم رویارویی با تیم رژیم اشغالگر قدس محروم شده بود آگین می گوید: خوشبختانه این بار تیم اسرائیل جزو 12 تیم پارالمپیکی انتخاب نشده است ولی اگر هم باشد بازهم با آنها بازی نخواهیم کرد.