چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

تسلیت به سردار زارع

درگذشت جانسوز مجتبی زارع قهرمان و مربی کیک بوکسینگ جوان ناکام فرزند سردار حاج جمشید زارع مدیر شاخص ورزش کشور براثر ایست قلبی را به محضر ایشان تسلیت و تعزیت می گوییم. امیدواریم خداوند روح جوان ورزشکار را قرین رحمت فرموده و به بازماندگان صبر و شکیبایی عطا فرماید. خبرگزاری البرز ورزشی