شنبه بیست و یکم فروردین ماه

قراردادهای میلیاردی از جیب بیت المال

ابلاغ عدم استفاده از بازیکنان و مربیان در تیمهای لیگ برتری ضمانت اجرایی نداشته و دلالها بار یگر با بازار گرمی و استفاده از شرایط ،زمینه قراردادهای میلیاردی با بازیکنان درجه چندم داخلی را فراهم کردند.

کار بدون مطالعه و بدون پشتوانه در ورزش و فوتبال ما پایانی ندارد. معلوم نیست مسئولان چند بار از یک سوراخ باید گزیده شده و خسارت سنگین متوجه بیت المال کنند. با بالا گرفتن ماجرای خسارت به ویلموتس به خاطر سو مدیریت و بی مبالاتی فدراسیون فوتبال ،شاهد یک مصوبه از سوی وزارت ورزش بودیم. البته مشکلات جرائم سنگین در پرونده برانکو ،شفر ، کالدرون و استراماچونی هم مزید بر علت شد تا وزارت ورزش با شتابزدگی این اقدام را به فدراسیون فوتبال و باشگاهها ابلاغ کند و... متاسفانه در گیر ودار مقدمات ، ابزار و ملزومات و محدودیتهای اولیه دیده نشدو در چند روز گذشته با عقد قراردادهای میلیاردی با بازیکنان درجه چندم در چند تیم باشگاهی و پیشنهادات نجومی چند مربی و بازیکن معادلات را‌به هم زد! در واقع این مصوبه به جای توجه به‌ بازیکنان داخلی به ویژه جوانان ،شرایط را به نفع دلالها تغییر داد. پیشنهاد هشت و ده میلیاردی بازیکنان داخلی به‌باشگاهها با هیچ معیاری منطبق نیست و مسئولان با این اقدام نسنجیده چوب حراج به بیت المال زده اند. باید توجه داشت،با محدود شدن باشگاهها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ،ناخودآگاه قیمت مربی وبازیکن داخلی افزایش می یابدو دلالها و واسطه ها هم به این فضا دامن‌می زنند. در همین روزها شاهد بودیم ،چند بازیکن با حمایت واسطه ها با تیمهای مختلف مذاکره کرده و در نهایت با قراردادهای نجومی به خواسته خود رسیدند. باید پرسید این پولهای میلیاردی و ریخت و پاش از کجا تامین‌می شود و چرا باید مردم تاوان این بی مبالاتی را بدهند؟ در گذشته هم گفتیم حرف اساسی در به کارگیری بازیکنان و مربیان خارجی توجه به موضوعات حقوقی بود که همیشه برای کشور مشکل ساز شده بود. حضور بازیکن خارجی باعث ارتقا سطح فوتبال کشور می شود.ما در گذشته موضوعات و قوانین بین المللی در به کارگیری بازیکنان خارجی را رعایت نکردیم .قراردادهای یکطرفه و مدیران کم سواد و غیر فوتبالی لطمه اساسی به بیت المال زدند. به جایگاه ورزش ایران هم در عرصه بین المللی خدشه جدی وارد شد. متاسفانه به جای اصلاح و نظارت دقیق به نظام مدیریت در فوتبال تیشه به ریشه آن زدیم. جامعه فوتبال با حضور بازیکن از رده خارج شده و مصدوم خارجی موافق نبود که نمونه آن را در به کارگیری استوکس و اوساگونا دیدیم. وگرنه مردم با حضور نفراتی مانند دیاباته و کی روش استنلی مخالفتی ندارند. شوربختانه باید متذکر شویم چند بازیکن داخلی در روزهای گذشته با ارقامی به مراتب بالاتر از دیاباته و استنلی قرار داد امضا کردندو علنا مصوبه وزارت ورزش را خنثی و بی اثر نمودند! انتظار می رود سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی با ورود و مداخله به موقع با خاطیان برخورد کنند و اجازه ندهند در مقطعی که مردم زیر بار تحریم هستند ،اینگونه بیت المال مورد تاخت و تاز قرار گرفته و حاتم بخشی در باشگاهها اشاعه یابد.