چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

امامی: تصمیم برای برگزاری اردوهای تیم های ملی گرفته شد

محمد ابراهیم امامی گفت: تصمیمات اولیه برای برگزاری اردوهای تیم های ملی به صورت محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی گرفته شده است.

محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون در گفت : با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا در ورزش مجوز رسمی برگزاری اردوهای تیم های ملی را به صورت محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی به فدراسیون کشتی داد، فدراسیون کشتی نیز در مرحله اول جلسه فنی را با حضور آقایان علیرضا دبیر و حمید سوریان رئیس و نایب رئیس و محسن کاوه مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد برگزار کرد. وی ادامه داد: در این جلسه پس از بحث و بررسی های صورت گرفته، نفرات حاضر به این نتیجه رسیدند تا ابتدا اردوهای 4 روزه ای را به صورت قرنطینه و مجزا در زمان های متفاوت برای هریک از تیم های آزاد و فرنگی و با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور نفرات محدود برگزار کنند. امامی تصریح کرد: البته جلسه ی فنی دیگری نیز با حضور حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون و کادرهای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد در مورد نحوه و چگونگی دعوت نفرات و نحوه برگزاری این اردوها چه از نظر فنی و چه از نظر رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار و پس از آن تاریخ برگزاری مشخص خواهد شد. وی با بیان اینکه نفرات دعوت شده به این اردوها باید ابتدا تست سلامت کرونا را داشته باشند و سپس در تمرینات حاضر شوند اظهار داشت: قرار شده این مرحله از تمرینات با تعداد نفرات خیلی محدود و با هدف ارزیابی جسمانی، روحی و روانی کشتی گیران برگزار و به نوعی تقویت روحیه برای آن ها باشد. امامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز برگزاری قطعی مسابقات جهانی مشخص نشده هدف از برگزاری این اردو و نفرات دعوت شده حضور در مسابقات جهانی نیست و در صورت تعیین تکلیف، قطعا جلسات فنی و کارشناسی در مورد برگزاری اردوهای هدفمند با حضور آقای سوریان و کادرهای فنی برگزار خواهد شد.