چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

روانشناس ایرانی و درس اصول اجتماعی

امروز سومین نشست کارگروه مشورتی فدراسیون والیبال در زمینه انتخاب سرمربی تیم ملی است.

احتمال دارد از گزینه ها رونمایی شود و یا اینکه هدف مدیریت جو روانی منتظران معرفی کادرفنی تیم ملی است، اما اصولی که باید در گزینش به ویژه سرمربی تیم ملی ملحوظ شود. نگاه همه جانبه نگرانه ای است که همه ما نسبت به لیدر جدید تیم ملی داریم، چرا که المپیک را در پیش داریم و میلیونها ورزشکار و تیم بالاترین افتخار را کسب مقام و مدال در این رویداد مهم می دانند، در سال 1988 یک خبرنگار کانادایی در تمرینات تیم ایالات متحده که با دو طلا و یک نقره پرافتخارترین تیم والیبال جهان است حضور پیدا کرد تا به راز و رمز این موفقیت دست یابد، کانادایی ها در امور پژوهشی و علمی در والیبال ید طولایی دارد، ابتداء تصور بر این بود که حضور فوق ستاره هایی چون استیو تیمو نزا، کراچ کرالی، داستی دوورک (پاسور چپ دست) و... عامل این موفقیت است اما خیلی زود متوجه شد یکی دیگر از عناصر تعیین کننده مربیانی بود که اصول یادگیری حرکتی را به بهترین نحو رعایت می کنند، چون هر حرکتی را مربی انجام می دهد باید متاثر از یادگیری حرکتی باشد و البته به بازخورد و اقدامات خود نیز توجه کند، سوای این مسایل، آشنایی با علم فیزیولوژی ورزشی باعث می شود که مفاهیمی چون قدرت پرش، استقامت و انعطاف پذیری و دستگاه تنفسی ورزشکاران توسعه پیدا کند، بدیهی است که در والیبال که دایم به پرش و پرواز بازیکنان ارتباط دارد، باید به طب ورزشی هم اهمیت بدهد، اما تکمیل کنننده همه این امور روانشناسی ورزشی است که به بازیکنان و مربیان کمک می کند که در تداوم اجرای تکنیک ها و تاکتیک ها تلاش های با انگیزه تری داشته باشند و زودتر به آمادگی های ذهنی نایل شوند. به این نکات باید به مربی جدید تیم ملی روانشناسی جامعه یا جامعه شناسی را هم متذکر شد و در این رهگذر اعتقاد داریم فدراسیون والیبال می تواند یک جامعه شناس و روانشناس ایرانی آگاه به امور اجتماعی را هم کنار سرمربی قرار دهد، تا تیمی رها، آماده و فارغ از فشار و استرسی با ذهنیت عالی راهی بازیهای 2021 شود.