شنبه پنجم خرداد ماه

کیومرثی: کیانی را نمی شناسم

من آقای کیانی را نمی شناسم و خبر ندارم که ایشان از کدام مرجع این مصاحبه را انجام دادند.

اسماعیل کیومرثی رئیس هیات کشتی آذربایجان غربی به خبرگزاری البرز ورزشی در رابطه با خبر واگذاری امتیاز تیم کشتی دریاچه ارومیه به استقلال تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: در هیات کشتی این استان آقای کیانی سمتی ندارد در ضمن من با خبرگزاری البرزورزشی مصاحبه ای داشتم مبنی بر اینکه موافق تیمداری استان آذربایجان غربی نیستم چون در نظر داریم هزینه های سنگین تیمداری در لیگ برتر را صرف سازندگی کشتی استان کنیم و اگر لیگ دسته یک راه اندازی شود آنجا سرمایه گذاری خواهیم کرد تا بتوانیم از سرمایه های بومی خودمان استفاده کنیم مثل مربیان و کشتی گیران استان که باید به آنها بها دهیم.