چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

نوری: والیبال ایران برزیلی بازی می کند

با توجه به ساختار تیم ملی والیبال که بازیکنانی با پیشینه قوی در امر بازیگری دارد، حضور مربیان کار آزمود و باتجربه با توجه به زمان باقی مانده تا بازیهای المپیک ضروری است.

رحمت نوری مربی کاتاگوری سه بین المللی و عضو تیم ملی در جام جهانی 1990 در واکنش به بحث انتخاب سرمربی تیم ملی با بیان جملات فوق افزود: از آنجایی که فرصت کمی در اختیار داریم امکان تغییر سیستم و اتخاذ تاکتیک و تکنیک های جدید امری پر ریسک و تقریبا غیر قابل قبول می نماید، لذا مربیانی باید در راس تیم ملی قرار بگیرند که تجربه و توانایی بالایی در ایجاد هماهنگی تیمی و آمادگی های روحی و روانی بازیکنان داشته باشند. نوری گفت: با حضور پاسور چیره دستی چون سعید معروف در تیم ملی و سرعت خوبی که تیم ما دارد، باید مربیانی را برگزینیم که با سبک بازی ما همخوانی داشته باشند، به عبارتی می توان گفت که تیم ملی ایران شبیه برزیل بازی می کند، علی ایحال اعتقاد دارم در برهه کنونی مربیانی چون مک کاچن، دی جورجی، رزنده، آناستازی و الکنو می توانند ما را در رسیدن به اهداف در المپیک یاری دهند، اما بعد از المپیک با توجه به نیاز مبرمی که والیبال ملی ما به تغییرات دارد، بهتر است دنبال مربیانی با انگیزه بیشتر و البته جوانتر و کاربلدی چون هاینین، جیانی، استویچف، آنتی گا، ساملو و... باشیم. نوری که بالاترین دوره مربیگری (لول 3) را زیر نظر پرفسور فوکت - آیم گذرانده است اضافه کرد: این را هم بگویم که ما در بین مربیان وطنی هم آقایان عطایی، اکبری، محمدی راد، شهنازی، آرمات، لاهوتی، دامغانی و... را داریم که باید در کنار مربیان نامدار خارجی قرار بگیرند تا از دغدغه های این مربیان کاسته شود و علم و تجربات خود را در خدمت پیشبرد اهداف ملی قرار دهند. برای این مربیان سرمایه گذاریهای زیادی شد، ولی متاسفانه مورد حمایت قرار نمی گیرند.