شنبه پنجم خرداد ماه

زارع: تنها باشگاه حامی دختران امتیازش را به فروش گذاشت

مدیرکل جدید اداره ورزش و جوانان فارس کارنامه موقتی در آموزش و پرورش داشت و تا آنجا که می دانم سرگرم ارایه برنامه هایی است که بیشتر جنبه ساختاری دارد.

ستاره زارع مربی تیم های فوتسال و فوتبال شیراز می گوید: مشکل بانوان فارس هم مسایل اقتصادی است، متاسفانه تا این لحظه هیچیک از دو تیم فوتسال و فوتبال بانوان ما نه تمرین را آغاز کرده اند نه در جذب یار پیشقدم شده اند، تازه تیم پارس آرا که از تیمهای حامی بانوان نیز بود امتیاز خود را به فروش گذاشته است، یک تیم کاملا بومی که می توانست پناهی برای دختران فارس باشد، البته رسم است که در فارس همیشه دقیقه 90 تیمها را می بندند و انتظار یک مقام هم دارند و این یکی از دردهای عمومی ورزش بانوان ماست، در استان فارس بانوان نامداری چون خانمها سلطنت نوروزی و زری فتحی دارد که از افتخارات ورزش استان ما و کشور هستند یا خانم فروغ عباسی قهرمان سنگنوردی و دهها مربی بین المللی که در کاراته، بسکتبال و والیبال داریم، فقط امیدوارم آقای هادی زاده مدیرکل جدید اداره ورزش و جوانان بتوانند روح زندگی را در ورزش شهر و استانمان بدهد. ستاره زارع درباره این روزهای ورزشی برادرش ستار زارع می گوید: برادرم پارسال مربی تیم برق شیراز در لیگ دسته سوم بود، اما کاری کردند که کنار نشستن را تجریح بدهد. متاسفانه در دیار ما نه تنها اجازه نمی دهند آدمهای علاقه مند و مسوولیت پذیر کار کنند گاهی هم پاپوش هایی می سازند که آدمها را فراری می دهند، برادرم تا آنجا که می توانست به تیم ما کمک کرد اما گاهی نمی شود که نمی شود.