چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

قاب ماندگار: 28 سال پیش

تصویری از اولین دوره مسابقات والیبال پیشکسوتان تهران که به همت و سرپرستی اکبر مرادی چهره نام آشنای والیبال ایران در سالن صنایع دفاع برگزار شد. در این جمع تنی چند چهره در نقاب خاک کشیدند و برخی ها هم خوشبختانه در قید حیات هستند.

در عکس پیوست: خسرو نیاکیان و اکبر مرادی دو بازیکن تیم پیشکسوتان صنایع دفاع که به همراه هوشنگ ملک لو، منوجهر آخشین، بیژن کاظمی، مرتضی زبردوست، حمید شلتوکچی و اکبر فرامرزی به مقام قهرمانی اولین دوره مسابقات والیبال پیشکسوتان تهران دست پیدا کردند نفر وسط مهندس علی کریمی است که در تیم منتخب شمیران بازی می کرد عکس پایین: هنگام ورود دو تیم پیشکسوتان پاس و پیکان است که نفرات حاضر از راست: مرحوم مجتبی عباسی، مرحوم علی ستوده روان، اسکندر ثورمند، حبیب فروزنده، محمد حیدرخان، رضا شهابی و فرهمند ربیعی نفرات وسط: مرحوم فرامرز فولادی، جواد امینیان، اصغر زندی، ناصر نظری نفرات ردیف جلو کسی که عینک به چشم دارد رضا حصیمی پاسور معروف و اختصاصی حسن کرد اسطوره والیبال ایران و اکبر مرادی سرپرست مسابقات