چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

دسته گل هیات کشتی مازندران!

روز گذشته در خروجی کانال تلگرامی هیات کشتی مازندران ابلاغی صادر شد که باعث شگفتی عجیب همگان گشت.

متن خبر از این قرار بود که فردی بعنوان مسئول کمیته (سه گانه!!!) در کشتی انتخاب شد. منظور از سه گانه کمیته های ساحلی، آلیش و پهلوانی بود اما چنین واژه ای در کشتی مرسوم نبوده و نیست. باعث تعجب است که رئیس هیات کشتی مازندران مسبوق بر این مسئله نیست که کشتی پهلوانی دیگر زیر مجموعه هیات کشتی نیست و از تابستان سال گذشته در تفویض هیات پهلوانی و زور خانه ای قرار دارد. این ناآگاهی هیات کشتی مازندران از چارت هیات کشتی، موجبات تعجب اهالی کشتی را فراهم آورده که چطور دست اندرکاران هیات از این قضیه بی اطلاع مانده اند. شایسته است حبیب حسین زادگان مدیر کل ورزش جوانان مازندران با ورود به هیات های ورزشی مانع صدور اینگونه احکام شود.