چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

رنگرز، از نوشهر به ساری آمد

حسن رنگرز باتجربه بالایش اینبار باید از نوشهر به ساری نقل مکان کند تا تمامی تجربیات مدیریتی خودش را در دیار قهرمانان بکار بگیرد.

دکتر حسن رنگرز که تجر بیان بسیار ارزنده ای از ورزش و مدیریت ورزش به دست آورده که گوشه ای از داشته هایش را یاد آوری می کنیم تا جوانان مازنی بیشتر در جریان کار باشند که چه کسی سکاندار ورزش دیار پهلوان یعنی مازندران شده است دارنده مدال جهانی و نایب رئیس اسبق فدراسیون کشتی مربیگری در سطح اول تیم های ملی و باشگاهی و رئیس سابق موزه کمیته ملی المپیک را به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران انتخاب شد این انتخاب شایسته را به تمامی اهالی ورزش استان مازندران مدیریت خبرگزاری البرز ورزشی و کارمندان تبریک می گوید. امیدواریم رنگرز با توجه به شناختی به عنوان یک قهرمان تحصیل کرده بومی از ماهیت و کیفیت این استان ورزشخیز دارد، برنامه های پیش برنده ای را برای متعالی ساختن رشته های مختلف ورزشی به ویژه کشتی ارائه دهد.