چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

قبولی کشتی استان همدان در سال ۹۸

بررسی امروز کشتی استان همدان مربوط می‌شود به دو تن از قهرمانان خوب و امید‌های کشتی استان در وزن ۷۴ کیلوگرم که در ادوار ملی و بین المللی در سال ۹۸ نمایش خوبی را از خود به جای گذاشتند.

مسعود کمروند و جمال خدابنده‌لو امید های کشتی استان همدان از دیدگاه رئیس کمیته مربیان کشتی استان همدان: مسعود کمروند قهرمان خوش استایل استان با توجه به انگیزه ای که برای المپیکی شدن دارد و امید هیئت کشتی استان همدان در این راستا است خیلی خوب و منسجم تر از قبل تمریناتش را دنبال می‌کند و شروع خوبی را استارت زده است. کمروند باید نسبت به میادین پیش و داشتن ۴ حریف منسجم در سطح ملی مدیریتش را روی کشتی و میدان مسابقات بیشتر کند و نقاط ضعف و قوت خود را تقویت و پرورش بدهد،با توجه به داشتن انگیزه و فعل خواستنی که به خوبی صرف می‌کند قطعا میتواند موفقیت را برای میادین بزرگ دست آورد خود کند. جمال خدابنده لو دیگر جوان فعال و با انگیزه و علاقمند و پرنفس ۷۴کیلویی استان که در میادین امیدهای سال ۹۸ عملکرد نسبتا راضی کننده ای را از خود به جایی گذاشت باید از وزن خود مراقبت کند و کنترل وزنش را از دست ندهد. اما در پیچ های کشتی و جابجایی و پیچیدن ها مشکلات و نواقص را برطرف کند تا از نظر فنی و کلاس کشتی تقویت شود. خدابنده لو اگر می خواهد از قافله رقیبانش عقب نماند باید اسب خود را زین کند و باید در ذهن خودش تکرار کند که اگر میخواهد قهرمان شود باید زندگی و خواب و خراکش قهرمانی و المپیکی باشد. داشتن جمال خدابنده لو و مسعود کمروند در کنار هم و رقیب بودنشان ما را یاد سعید ابراهیمی و مصطفی یونسی نیا در دهه ۸۰ می‌اندازد و این خود نشان از پشتوانه های خوب و محکمی برای آینده کشتی استان همدان است.