چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

پشتیبانی از ابتکارات سازنده

نخستین کارگاه آموزشی، تخصصی پاسوری با همیاری گروه مربیان سازنده تهران و با موسسه کانون مربیان ایران در پارک لاله تهران برگزار شد.

نخستین کارگاه آموزشی، تخصصی پاسوری با همیاری گروه مربیان سازنده تهران و با موسسه کانون مربیان ایران در پارک لاله تهران با حضور پیشکسوتان احمد شوشتری، حسین حسینی، سیف اله ترابی نادرحصاری و منوچهر پورحسن برگزار شدوطرف توجه والدین شرکت کنندگان و رهگذران این پارک مصفا و قدیمی قرار گرفت تا بر این باور استوار شویم که نمایش والیبال پایه در فصا های باز بیشتر نگاه ها را جذب می کند و باعث تشویق و گرایش عابرین و نوجوانان می شود. دراین کارگاه اموزش تخصصی بدن سازی و مهارتهای پاسوری توسط هوتهم تدریس و تمرین شد تعداد شرکت کنندگان ۵۰ نفر از ۱۷ آکادمی های تهران بودند که در دو گروه تمرینات را انجام دادند درحاشیه این کارگاه از مهدی صابرپور پیشکسوت والیبال و پاسور سابق تیم ملی تجلیل بعمل آمد برگزار کنندگان کارگاه فرهاد داخم،میرزایی،نیکنام،اکبرزاده،وجهانی بودند که زحمات بسیاری کشیدند کارگاه آینده مخصوص لیبرو خواهد بود،از این ابتکارات حمایت کنیم و با تنگ نطری دنبال سد کردن اقدامات زیبا و سازنده نباشیم.