چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

۷۲۰ میلیارد ریال به پروژه های ورزشی استان اصفهان اختصاص یافت

بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال از ردیف محل اعتبارات ارزش افزوده و بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال از ردیف محل اعتبارات ملی به پروژه های ورزشی استان اصفهان اختصاص پیدا کرد.

جلسه شورای معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با حضور سید محمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد. طباطبایی در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از بازدید های میدانی به عمل آمده از پروژه های شهرستان ها اظهارداشت: برای اولین بار طی سال های اخیر اعتبارات عمرانی که در اختیار این اداره کل بود، با توجه به بازدید های میدانی به صورت عدالت محور و برنامه محور تخصیص پیدا کرد و نسبت به تسهیل روند تکمیل پروژه اقدام شد. مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان درادامه افزود: در بازدید های انجام شده بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده و بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال نیز از ردیف محل اعتبارات ملی به پروژه های ورزشی استان اصفهان اختصاص پیدا کرده است. وی با رضایت ازمیزان اعتبار مصوب ابراز امیدواری کرد: درصورت تخصیص در سال جاری و تا پایان کاردولت شاهد بهره برداری از ۲۰ پروژه ورزشی شاخص در سطح استان خواهیم بود. سید محمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه در سه ماهه اخیر، بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سال ۹۸ به پیمانکاران پروژه های تکمیل شده در قالب اسناد خزانه و نقدی پرداخت شده است که در هفته دولت تعدادی ازاین پروژه هاافتتاح شد که ازهمین ردیف تامین اعتبار شده و به بهره برداری رسیده بودند. وی همچنین در این جلسه عنوان کرد رویکرد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تکمیل پروژه های نیمه تمام است ، همچنین پیرامون اهداف و برنامه های این اداره کل در سال ۱۳۹۹، امور جاری ، ورزش، پروژه های ورزشی، وضعیت کرونا در ورزش و وضعیت اقتصادی باشگاه ها در دوران کرونا دراین جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. اصفهان اصغر قلندری