چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

مسیری که هر روز سخت تر می شود

تیم های ایرانی خودشان را برای مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا آماده میکنند ودر این میان علیرغم نتایج نه چندان خوب، خیلی ها هنوز به 2 تیم فوتبال استقلال وپرسپولیس امید دارند.

در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا تیم های متوسطی مثل العین امارات والسد قطر عنوان قهرمانی را به دست آورده وتیم هایی کاملا متوسط مثل ملکرامه سوریه تا بالاترین سطوح رشد کرده اند . پرسپولیس واستقلال توان رسیدن به بالاترین سطح از قدرت را در فوتبال ایران دارند، آیا باورتان میرسد که که پرسپولیس واستقلال بتوانند از این گردنه به سلامت عبور کنند؟ باید بایستیم وببینیم. پرسپولیس در سالهای گذشته 2بار به نیمه نهایی ویک بار به فینال صعود کرده است واستقلال هم یک بار تا نیمه نهایی بالا آمده است.عملکرد ایرانی ها در لیگ قهرمانان آسیا به قرار ذیل است: 1-پرسپولیس در این دوره از مسابقات یک بار به فینال رسیده است ویک بار هم به نیمه نهایی پای گذاشته که البته نتوانسته است در این دوره به فینال برسد . 2-سپاهان یک بار به فینال رسیده وبار دیگر هم به نیمه نهایی رسید اما به علت مسائل انضباطی از حضور در مرحله نیمه نهایی از بازی انضباطی برابر تیم فوتبال السد قطر بازمانده است. 3-ذوب آهن اصفهان هم یک بار به فینال مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا رسیده است اما در فینال بازیها مغلوب حریف خود شد ونتوانست فینالیست این رقابت ها باشد. 4-استقلال یک بار به مرحله نیمه نهایی رقابت ها رسید اما از مرحله نیمه نهایی نتوانست به فینال بازیها برسد ودر میان 4 تیم برتر حاضر در این مسابقات از جمع ایرانی ها تنها تیمی بوده که فینال را تجربه نکرده است. در مجموع باید گفت که: 1-پرسپولیس وسپاهان وذوب آهن به فینال رسیده اما در فینال بازنده شده اند. 2-استقلال وپرسپولیس هر کدام یک بار به نیمه نهایی رسیده اما در این مرحله برابر حریفان خود بازنده شده واز حضور در فینال بازمانده اند . *در مجموع باید امیدوار باشیم که بتوانیم یک بار دیگر فینالیست وحتی قهرمان مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان شویم هرچند هر چه پیش می رویم متوجه میشویم که مسیر قهرمان شدن در این رقابت ها برای ایرانی ها با توجه به ضعف روز افزون تیم های ایرانی سخت تر وسخت تر خواهد شد.