شنبه پنجم خرداد ماه

قلعه نویی و سیرجان از همدیگر رویا می خواهند

در بین تیم های حاضر در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا برخی تیم ها با اعتماد بر بازیکنان سابق خود پوسته ای نو در انداخته اند.

سپاهان از همه گزینه ها گذشته است وبه محرم نویدکیا رسیده است ومشهدی ها هم مهدی رحمتی را میخواهند در این میان برخی دیگر بر جوان های خود اعتماد کرده اند وابراهیم صادقی از جمله آنهاست که قرار است در تیم فوتبال سایپا بماند اما از مهم ترین تغییراتی که در این عرصه صورت گرفته است تکیه تیم گل گهر سیرجان به یک مربی ویژه به نام امیر قلعه نویی است اما... قلعه نویی تا به حال با هیچ کدام از تیم هایش خواه ضعیف وخواه قوی البته در 17سال گذشته هیچ وقت رتبه ای کمتر از ششم نگرفته است واگر روزگاری او در تیم استقلال اهواز ومس کرمان رتبه ای دیگر گرفته است 2 علت دارد .در تیم استقلال اهواز هنوز دوره 17ساله استقلال اهواز در فوتبال ایران شروع نشده بود وتیم مس کرمان هم در نیم فصل دوم از سال 86 امیر قلعه نویی را داشت واگر تنها دوران نیم فصل دوم او را در نظر بگیریم هم تیم مس کرمان بین 6 تیم برتر مسابقات فوتبال لیگ کشور بوده است به عبارتی، تیم فوتبال گل گهر سیرجان از جذب امیر قلعه نویی به طور باالقوه میتواند خودش را از همین امروز بین 6 تیم برتر در مسابقات فوتبال لیگ حرفه ای بماند واین یک اصل برای تیم فوتبال گل گهر سیرجان بر اساس قاعده ای است که درباره اش حرف زده وباید درباره اش قواعد را تعریف کنیم. آری تیم گل گهر سیرجان آمده است تا رتبه خوبی را کسب کند .نه امیر قلعه نویی جایی میرود که بد نتیجه بگیرد ونه تیمی که او را جذب میکند برای بد نتیجه گرفتن وسط گود آمده است.آیا به راستی باید از دل مسابقات فوتبال لیگ در دوره بیستم باید دنبال تولد تیمی به اسم گل گهر سیرجان باشیم؟ آیا باید باور داشته باشیم که گل گهر سیرجان تیمی شایسته در مسابقات سال آتی ودر بین تک رتبه ای های لیگ برتر باشد؟