شنبه پنجم خرداد ماه

شش آزادکار مجارستانی از حضور در اردوها محروم شدند

شش آزادکار مجارستانی پس از حضور نیافتن در جلسات تمرینی اردوی تیم کشتی آزاد این کشور، به مدت یکسال محروم شدند.

استوان ورب، میلان مستر، پاتریک سزاروفسکی، بوتوند لوکاچ، بالاز جوهاس و میهایلی ناگی شش کشتی گیری هستند که فعالیت آن ها در اردوهای تیم کشتی آزاد  از سوی فدراسیون کشتی مجارستان به حالت تعلیق درآمده است. این کشتی گیران مدعی هستند که شرایط برگزاری تمرینات در اردوها مناسب نبوده و برخورد صحیحی با آن ها صورت نگرفته است. پیتر باغچا معاون اجرایی فدراسیون کشتی مجارستان در این رابطه گفت: تیم کشتی آزاد ما از سال 2013 به بعد موفقیت چندانی را کسب نکرده و از آن زمان به بعد موارد اخلاقی و استانداردهای حرفه ای در اردوی تیم رو به زوال رفته است. ما از سال 2018 به بعد دو مربی بومی حرفه ای را برای هدایت تیم در اختیار گرفتیم اما بعضی ها از همان ابتدا در کار خرابکاری می کردند و گروه کوچکی کار خود را انجام می دادند. وی ادامه داد: اگر این روند پیش برود، تعلیق کشتی گیران تا یکسال ادامه خواهد یافت و این کار ما برای حفظ اخلاق و انضباط اردویی اجتناب ناپذیر بود. باغچا گفت: ما در رشته زنان و فرنگی عملکرد خوبی داشتیم اما در کشتی آزاد متأسفانه ضعیف ترین عملکرد را داشتیم و پولی که برای آن ها برای اردوها به خصوص اردوهای مشترک بین المللی هزینه شد می توانست، کمک بهتری برای دو رشته دیگر داشته باشد.