شنبه بیست و یکم فروردین ماه

افشین: تکنولوژی «هدست» سراسری می شود

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال گفت: بعد از اجرای موفقیت آمیز هدست و منشی الکترونیک در هیات تهران ریاست فدراسیون والیبال دستور داد که از این تکنولوژی در همه مسابقات استفاده شود.

نرگس افشین داور بین المللی والیبال افزود: «هدست» ربطی به ویدیوچک ندارد و وسیله ارتباطی برای هماهنگی بیشتر داوران است، وی گفت: «هدست» های موجود در اصل ژاپنی است و مونتاژ ایران که فقط هفت میلیون تومان هزینه دارد حال آنکه مشابه خارجی بالای یکصدهزار تومان قیمت دارد. ما در مسابقات اخیر روی ماسه در تهران نیز از «هدست» استفاده کرده ایم. نرگس افشین که پیشنهاد دهنده مسابقات روی ماسه برای بانوان تهران بود در این باره گفت: خوشبختانه حمایت دکتر عشایری ریاست هیات باعث شد که رویداد بسیار خوبی را تجربه کنیم تا جایی که صحبت از برگزاری مسابقات قهرمانی بانوان کشور هم است ضمن اینکه مازندران هم به گفته آقای تقوی آمادگی راه اندازی چنین رقابت هایی را دارد، البته بحث مجوز لباس ساحلی بازان است که فکر می کنم توسط خانم دکتر فرهادی زاده پیگیری می شود. به هر روی امیدواریم با ورود «هدست» به دنیای قضاوت مشکلات این بخش به حداقل برسد.