چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

فوتبال انقلابی، نیازمند تفکر انقلابی است

آش بازار رفت و آمدهای بازیکنان بدجوری شور شده است. مبالغ نجومی گوش خراش شده است. پول های بی زبان به پای بازیکنانی ریخته می شود که خروجی آنها برای یک فصل و نهایتا دو فصل خواهد بود.

شهر بدجوری شلوغ شده و هرکس براساس میل و سلیقه خود، مبلغ قراردادش را مطرح می کند. این در حالی است که سن فوتبال ما بالا رفته و جوان های دیروز که اکنون کم کم به پیرمرد تبدیل شده اند، آش شله قلمکار بدجوری شور کرده اند. متاسفانه در این بین کمتر تیمی شهامت تحول و دگرگونی و جوانی را در تیم خود دارد. اکثرا حاضری خور شده و از سهم و ماحصل دیگران سود می برند. طبیعی است زمانیکه سازندگی نباشد فلسفه ورزش قهرمانی از دست می رود و پرداخت های نجومی نقش ایفاء می کند. در این میان آن دست تیم هایی که تفکر جوانگرایی را دارند، بیشتر آسیب می بینند زیرا بودجه لازم را در اختیار ندارند. اما در این میان باید به این نکته بعنوان یک اصل توجه داشت و آن اینکه به نظر می رسد لیگ بیستم برخلاف تمام ادوار گذشته، جوانتر از تمامی دوره های قبل خواهد بود. برای تحقق این ایده اصیل باید برگ زرین فوتبال را با اطمینان ورق زد یعنی باید به سمت و سوی بازیکنان جوان رفت تا پرداخت های نجومی توسط عده ای بازیکن اشباع شده شکسته شود. باید اعتماد و اعتقاد بر جوانان را پررنگ کرد تا جوانگرایی وجود لیگ بیستم را در بر بگیرد. برخی از تیم های صنعتی به این سمت حرکت کرده اند اما با یک گل بهار نمی شود و یک تیم نمی تواند لیگ را به جوانی بکشد. این مهم باید همه گیر باشد و به یک تفکر تبدیل شود. به یاد بیاوریم فوتبال کنونی جولانگاهی برای دلالان شده تا پیرمردهای ته خط را از این تیم به آن تیم با قراردادهای نجومی پیوند بزنند. برای شکستن این جو نیاز است تا فوتبال انقلابی را جاری و ساری سازیم. فوتبال انقلابی به تفکر انقلابی در نزد مدیران و عوامل اجرای لیگ دارد. باید خرد جمعی را باور کرد و به آن بها داد تا برقراری فوتبال انقلابی با تفکرات انقلابی به واقعیت تبدیل شود. صرف اینکه یکی دو تیم صنعتی جوانگرایی را باور کرده اند کافی نیست. باید این اصل را در کلیه باشگاه ها و تیم ها جاری ساخت. نویسنده: اکبر عزیزی