چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

انتخابات والیبال مازندران

انتخابات هیات والیبال مازندران برج هفت انجام می شود.

با توجه به حضور رئیس هیات والیبال این استان در سمت دبیری فدراسیون والیبال 8 - 7 نفر داوطلب اجرای این کرسی شده اند. میلاد تقوی در این باره گفت: به احتمال زیاد مهرماه انتخابات هیات این خطه انجام خواهد شد و با اینکه برادر من نیز ثبت نام کرده است اما به صراحت اعلام می کنم که طرف هیچکس را نمی گیرم چون فعلا وظیفه ملی در قبال والیبال کشور دارم. پذیرش ریاست هیات استانی والیبالخیز کار هر کسی نیست و امیدواریم فردی انتخاب شود که سوای مدیریت دارای قدرت محلی نیز باشد.