شنبه پنجم خرداد ماه

توجه ویژه آذربایجان به کشتی ساحلی

مسئولان فدراسیون کشتی آذربایجان، به دنبال سرمایه گذاری بر روی کشتی ساحلی هستند.

با توجه به نظر ویژه اتحادیه جهانی کشتی بر روی کشتی ساحلی و همچنین برگزاری رقابت های کشتی ساحلی در المپیک المپیک جوانان، مسئولان فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان به دنبال توسعه این ورزش با توجه به پتانسیل موجود در کشور خود هستند. همچنین قرار است رقابت های قهرمانی کشور این رشته در رده ی سنی جوانان سال آینده برگزار شود.