چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

تجلیل از اساتید، ابوطالب، روئین دل و لارودی

یک روز خوب و ماندگار در ورزشگاه راه آهن در شهرک اکباتان رقم خورد.

بازیکنان دیروز راه آهن در حرکتی ماندگار دست به یک کار ارزشی زدند و آن تجلیل و قدردانی از مربیان گذشته خود بود. جوانان دیروز فوتبال کشورمان که امروز به پیشکسوت فوتبال تبدیل شده اند. در اقدامی انسانی و ارزشی از استاد امیر ارشد ابوطالب، استاد اردشیر لارودی و استاد نایب روئین دل تجلیل کردند. افرادی که این مراسم را به پا کردند، یک جمع از مردان با معرفت فوتبال کشورمان بوده و هستند. همه آمده بودند تا از مربیان گذشته خود قدردانی کنند. بهتاش تابانی، دکتر رضا اسدی دبیر سابق فدراسیون فوتبال، دکتر راغفر، بهروز و سیروس تابانی، عبدالعلی کلانتری، نادر و ناصر و چنگیز فریادشیران، احمد سنجری، رحیم یوسفی، کریم شاهرودی، دکتر رضاقره خانلو مدیر آکادمی کمیته ملی المپیک، محمد اسحاق زاده، حافظ طاحونی، مجتبی خیراندیش، فرشاد پیوس، جلال بیوک، مسعود اقبالی، احمد حاج علی گل، مجید جنانی، ایرج سائلی، کریم صفایی، مریخی، مرتضی فنونی زاده، بیژن طاهری، ناصر محمدخانی، مجتبی محرمی، رضا عباسی، مهدی حیدری، محمد خضرایی، دکتر نیک پور، علی و منصور گیوه ای، محسن یوسفی، عزت طاهرخانی، یعقوب عربگردی، مرتضی یکه و روح اله عبادزاده، جمع آوری این مجموعه کار دشواری بود، اما اگر مدیریت تعریف واقعی خود را داشته باشد و اراده هم باشد، هر غیر ممکنی به ممکن تبدیل می شود. جوانان دیروز راه آهن که امروز نقش پیشکسوت را ایفا می کنند، روز گذشته این حرکت ماندگار را انجام دادند که قابل ستایش است. تجلیل از اساتید، قطعا تجلیل از خودشان است که در نهایت یک کار ارزشی را شکل می دهد. دست مریزاد.