چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

بازگشت دوباره بنا این بار به لطف حاجی طالقانی

پس از کش و قوس های فراوان این بار هم محمد بنا کوتاه آمد و از استعایش عقب نشینی کرد.

سرمربی گوش شکسته های فرنگی کار امروز و پس از یک هفته با وساطت حاج محمدرضا طالقانی و ریش گرو گذاشتن این مرد کهنه کار و محبوب رشته کشتی راضی به بازگشت شد تا این بار نیز غائله قهر معمار کشتی ختم به خیر شود. در این بین نمی توان از نقش پررنگ حمید سوریان قهرمان پرآوازه کشتی و نایب رییس کنونی فدراسیون در بازگشت بنا اشاره نکرد. ماحصل نشست شب گذشته سوریان با محمد بنا به عنوان نماینده تام الاختیار فدراسیون کشتی و شخص علی دبیر در نهایت به این منجر شد که فعلا موضوع استعفا کم لیکون شود و سرمربی تیم ملی کشتی به کار خود ادامه دهد. اگر گلایه ای هم بوده در نهایت به عنوان یک موضوع درون خانواده ای حل و فصل شود و حمید سوریان به محمد بنا قول داد تا هر چه سریعتر مشکلات اردوهای تیم ملی را مرتفع سازد. به هر حال امیدواریم هرچه هست و شد به صلاح کشتی باشد.