دوشنبه هشتم خرداد ماه

افزایش بودجه کشتی در سال المپیک

ارائه برنامه های تیم های ملی در جلسه هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک، با حضور رئیس فدراسیون کشتی در محل این کمیته برگزار شد.

محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون گفت: این جلسه با حضور دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و اعضای هیأت اجرایی در خصوص بررسی برنامه های کشتی کشور به جهت حضور در رقابت های المپیک توکیو برگزار شد.
امامی تصریح کرد: در این جلسه رئیس فدراسیون کشتی گزارش کاملی از برنامه ها و طرح های آماده سازی ملی پوشان در راه حضور در المپیک، شامل برگزاری مسابقات داخلی، اردوهای آماده سازی و مسابقات تدارکاتی و برون مرزی ارائه کرد.
سخنگوی فدراسیون ادامه داد: ضمن اینکه در این نشست گزارش کاملی در مورد میزان بدهی های فدراسیون از جمله به اتحادیه جهانی کشتی، آژانس های مسافرتی، سازمان امور مالیاتی، تأمین کنندگان مواد غذایی، شرکت تجهیز، سایر اشخاص حقیقی و شرکت ها و همچنین هزینه های پرسنلی، عوامل اجرایی و داوران به سمع نظر حاضران رسید.
وی اظهار داشت: با توجه به اعلام نیازهای فدراسیون کشتی در سال 99 و اینکه کشتی کشور برنامه های مدونی برای حضور ملی پوشان در المپیک توکیو در دست دارد و این موضوع مستلزم هزینه خواهد بود، رئیس کمیته ملی المپیک و اعضای هیأت اجرایی این قول را دادند که در سال المپیک، نسبت به افزایش بودجه فدراسیون ترتیب اثر دهند.
امامی خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد اعضاء هیأت اجرایی، طی جلسه ای دیگر با حضور رئیس کمیته ملی المپیک، نسبت به افزایش بودجه فدراسیون کشتی و کمک به ورزش ملی کشور در سال پیش رو اقدام کنند.