چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

فوتبالی ها از کمک مومنانه وزنه برداران درس بگیرند

حضور سه وزنه بردار پرآوازه در یک مسابقه مومنانه و تقدیم مدال های جهانی یک دنیا پیام داشت.

کاش فوتبالی ها که در تاراج بیت المال از یکدیگر سبقت گرفته اند،از این اقدام ارزشمند الگو بگیرند! کار فرهنگی در ورزش با هیاهو و جنجال و شعار به جایی نمی رسد. باید با مردم صادق بود.راستگویی و کردار و رفتار درست را در سرلوحه اقدامات قرار داد. در برهه کنونی که تحریم های ظالمانه استکبار و فقر و بیکاری بیداد می کند و شیوع کرونا شغل و معیشت اقشار ضعیف را تحت الشعاع قرار داده است، اقدام فدراسیون وزنه برداری و سه ورزشکار غیور کشور را باید ستود. چه زیبا بود زمانی که خبر اهدا سه مدال جهانی و بین المللی از سوی وزنه برداران برای کمک به افراد بی بضاعت را شنیدم. بهداد سلیمی و محسن بیرانوند دو مدال طلا و خانم الهام حسینی مدال برنز خود را به فروش گذاشتند تا قدمی در مسیر کمک مومنانه بردارند. این حرکت پسندیده را باید تلنگری به افرادی دانست که هنوز در خواب غفلت قرار دارند و بی تفاوتی پیشه کرده اند! آنها که در این دوران سخت اقتصادی خون مردم را مکیده و برای تاراج بیت المال با هم مسابقه گذاشته اند! به راستی این دو دیدگاه تا چه اندازه با یکدیگر تفاوت دارد؟ تفاوت از زمین تا آسمان! تفاوت از عرش تا فرش! عده ای به برج و بارو می اندیشند. گروهی در فکر اشاعه اموالشان با سو استفاده از موقعیت شغلی و پست های مدیریتی هستند،اما در این وادی هستند افرادی که مدال های جهانی را که با آن دنیا خاطره دارند،در طبق اخلاص گذاشته و برای کار خیر تقدیم می کنند! اینها با اندیشه پاک و از خود گذشتگی به جای هدیه گرفتن، ویترین افتخارات خود را که مدالهای جهانی است ،به میدان فرهنگی و ارزشی وارد کرده تا همه را از خواب غفلت بیدار کنند! این حرکت را باید ستود و سر تعظیم در برابر آن فرود آورد. باید سرتا پای این سه ورزشکار را طلا گرفت. در مقام ستایش از این اقدام ارزشی ،جا دارد ما رسانه ایها تامل بیشتری داشته باشیم. جا دارد در مقابله با پدیده دلالی و فساد گسترده در فوتبال و رواج بی مبالاتی در این رشته،الگوی رفتاری وزنه برداران را در جامعه بسط و گسترش دهیم. بیائید ما هم در مسابقه انتخاب تیتر و عکس های روی جلد و تحلیل و تفسیر فوتبالی ،قدری هم به اینگونه اقدامات خدا پسندانه بپردازیم تا فردا مورد شماتت مردم قرار نگیریم.