چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

لارودی، استاد و نویسنده ای تمام عیار

در میان همه مردانی که فوتبال نوشته و می نویسند، یکنفر را می توان استاد واقعی دانست، مردی که با پوست و گوشتش این ورزش عالمگیر را درک می کرد و یک مربی تمام عیار بود که تفسیر را به معنای واقعی به عرصه رسانه های فوتبالی کشاند.

این مرد استاد اردشیر لارودی است که به راستی بزرگمرد رسانه نام گرفته است، نگاه رژف استاد لارودی همیشه چراغ راه بسیاری از مربیان و ورزشکاران حرفه ای بود، بدون شک مطالعه آثار و نوشتاری که از ایشان بر جای مانده می تواند درس و آموزه هایی از فنی نوشتن در کنار پاسداشت فارسی نویسی باشد، استاد لارودی در کسوت مربی کاشف بسیاری از ستارگان فوتبال بود کمااینکه در تصویر سه تن از شاگردانش فرشاد پیوس، محسن گروسی و بهتاش فریبا به سطح اول و تیم ملی فوتبال کشورمان رسیده اند و سالها درخشیده اند، در واقع لارودی یک معلم آگاه و توانمند در عرصه فوتبال و ورزش نویسی بود. پیشنهاد می کنیم انجمن ورزشی نویسان دوره های کوتاه مدتی را با تدریس آقای لارودی برگزار کند تا طریقه درست دیدن، درست نوشتن فوتبال را به نسل جوان انتقال دهد، باید از باشگاه راه آهن نیز که روزگاری اردشیرخان مربی آن باشگاه بود تشکر کنیم که تقدیر و تجلیل از پیشکسوت ارجمند رسانه ای را وجهه همت خود قرار داده است کاش باشگاه ها و فدراسیون های دیگر هم یاد بگیرند که مردان نادر عرصه ورزش و رسانه را پاس بدارند. آنها گوهرهای نایابی هستند که شاید هرگز تکرار نشوند. نویسنده: رضا اسماعیلی