چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران درسال ۱۹۷۴چه کسی بود؟

یکی از تیمهای والیبال ایران که بسیاری از ستارگان آن روز در این تیم بازی می کردند تیم ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۷۴تهران است.با آنکه از حضور این تیم در صحنه آسیا ۴۶ سال گذشته است ، ولی هنوز درمورد کاپیتانی این تیم بحث فراوان است.

ترکیب این تیم بعداز سفر تدارکاتی تیم ملی به خاور دور آشکار شد. در این سفر تدارکاتی اختلافاتی بین برخی از بازیکنان با فاروق فخرالدینی دستیار وکمک مربی تاداهیکو کورادا سرمربی ژاپنی اتفاق افتاد. بدین ترتیب بعد از بازگشت تیم ملی به ایران برنام بازیکنانی مثل حسن کرد (کاپیتان ایران ازسال۱۹۶۲ تا سال ۱۹۷۴) ، مسعود صالحیه (عضوتیم ملی در بازیهای آسیایی ۱۹۶۶ و ۱۹۷۰)، ناصرمیر فخرایی(پاسور وعضو برجسته ایران در مسابقات قهرمانی مردان جهان در سال ۱۹۷۰ --صوفیه بلغارستان)خط قرمز کشیده شد. خسرو نیاکیان هم با آنکه برای حضور در تیم ملی انتخاب شده بود ولی به واسطه دوستی با خط خوردگان از تیم ملی انصراف دادو‌پیراهن شماره پنج «نیاکیان »درتیم ملی به عزیز پرتوی رسید. بدین ترتیب محمدعلی حیدرخان به سمت کاپیتان تیم ملی نائل شد. دراین تیم بازیکنانی مثل هوشنگ ملک لو ،یدالله کارگرپیشه، مصطفی ذوقی ومحمدعلی حیدرخان بازماندگان تیم ملی ایران از بازیهای آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک بودند. بااین اوصاف ، حیدرخان سمت کاپیتانی را برعهده گرفت ولی او به دلیل آسیب دیدگی در ترکیب ۶نفره تیم ملی قرار نگرفت وپس انجام پروتکل ابتدای بازی سمت کاپیتانی را به یدالله کارگر پیشه و مصطفی ذوقی تقدیم می کرد. هرگاه یکی ازاین دونفر درمیدان ظاهر می شدند کاپیتانی برای آنها بود. پس در ۵بازی کاپیتانی در این تیم بین حیدرخان ، کارگر پیشه و ذوقی دست به دست می شد. اما برخلاف تصور برخی ها در این عکس دسته جمعی ، پرچمی که بین کاپیتان ها ردوبدل می شد ، دست محمدعلی حیدرخان است‌. بدین ترتیب این عکس قدیمی ۴۶پیش، کاپیتانی شماره ۸تیم ملی یعنی حیدرخان را تایید می کند. [نتایج ایران در بازیهای آسیایی] گروه الف: ایران/کره جنوبی /پاکستان/کویت 🟥 ایران ۳_کویت صفر 🟥 ایران ۳_پاکسنان صفر 🟥 ایران صفر_ کره جنوبی ۳ ⚫نیمه نهایی 🟥 ایران صفر _ ژاپن ۳ ⚫ رده بندی سوم وچهارم 🟥ایران یک _ چین ۳ رده‌بندی مسابقات ۱-ژاپن ۲-کره جنوبی ۳-چین ۴- ایران تیم ملی والیبال ایران در بازیهای آسیایی 1974تهران ایستاده از راست:امیرحیدری ،مهدی صابر پور، مصطفی ذوقی،ماشاالله فرخ منش ،محمود چایچی، هوشنگ ملک لو، یدالله کارگر پیشه نشسته ازسمت راست: عزیزپرتوی، محمدعلی حیدرخان (کاپیتان تیم ایران باپرچم‌ ردوبدل بین کاپیتان‌ها)، فریبرز استخری، محمودمحب و محمودمیر فتاح