چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

نبرد زیر آسمان پرستاره کویر

لیگ امسال ترسان و ترسان آغاز شد و تیم ها لنگ لنگان به سوی مقصد حرکت کرده اند، به ایستگاه دوم رسید، اما جالب اینکه باید سه روز دیگر برای ایستگاهی دیگر آماده شوند اما در میعادگاه های امروز دیار بادگیرها و استان کویری یزد میزبان دو تیم مطرح خواهند بود.

نارنجی پوشان سایپا در اردکان و شهرداری ورامین زیر آسمان پرستاره یزد بازی می کنند. مقایسه این دو بازی هرچند قیاس مع الفارق است اما چون هنوز تیمها به مرحله پروردگی نرسیده اند احتمال هراتفاقی را نباید نادیده گرفت. سایپا که امین اسمعیل نژاد را ندارد به حملات پشت خط رضا صفایی نگاه می کند و بازگشت سید بعداز یکهفته استراحت می تواند نقطه قوت مردان نارنجی باشد واما شهرداری ارومیه شاید ناچار شود از یار تازه از گرد راه رسیده مرتضی شریفی هم بهره ببرد، این تیم همچنان منتظر رفع آسیب میثم صالحی است. با اینهم برخورد مدعیان در آغاز فصل محاسن و معایبی دارد که می تواند دستمایه مربیان جوان کشورمان باشد. فولاد سیرجان ایرانیان هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. فولادیها در آمل باید مقابل تیم باتجربه لبنیات هراز بخت آزمایی کنند. بازی در سالن های بدون تماشاگر میزبان و میهمان نمی شناسد و باید دید در این شرایط همه‌چیز مساوی خواهد بود تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. امروز پیکان با موتور تعمیر شده در ترکمن صحرا محک می خورد، دو تیم با بازیکنانی جوان که اگر تداوم پیدا کند، می توانند فضای تازه ای را تنفس پر از اکسیژن در لیگ برتر حس کنند، امروز هورسان رامسر با تیم تازه شکل گرفته شهروند اراک و آذرباتری جوان با تیم دگرگون شده شهرداری ورامین در ارومیه مصاف می دهند و فولاد سپاهان راه طول و دراز کردستان را به امید برگزاری یک بازی آسان طی می کند، اما لیگ زمانی از سکون کنونی خارج می شود که حداقل هفتگی یکی - دو شگفتی را رقم بزند.