شنبه پنجم خرداد ماه

انتصاب اعضای شورای دپارتمان آموزش فدراسیون تنیس روی میز

طی احکام جداگانه‌ای از سوی مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون ، اعضای شورای دپارتمان آموزش فدراسیون تنیس روی میز منصوب شدند.

اعضا باسابقه تنیس روی میز کشورمان عبارتند از : ۱‌. سیما لیموچی مدرس فدراسیون جهانی و سرمربی اسبق تیم ملی ۲. فاطمه کیوانی مدرس فدراسیون جهانی و سرمربی اسبق تیم ملی ۳. فاطمه رجبی مدرس فدراسیون جهانی و سرمربی اسبق تیم ملی ۴. جمیل لطف الله نسبی مدرس فدراسیون جهانی و سرمربی تیم ملی ۵. علیرضا حجازیان رئیس اسبق کمیته آموزش و مسابقات فدراسیون و داور باسابقه بین المللی و مدرس فدراسیون ۶. مهرداد بابادی وند عضو کمیته مربیان کنفدراسیون آسیا و مدیر اسبق تیم های ملی و مدرس فدراسیون باتوجه به ارتباط مستقیم کمیته های داوران ، مربیان و استعدادیابی فدراسیون تنیس روی میز در امر آموزش ، روسای این کمیته ها نیز در شورای دپارتمان آموزش حضور دارند . - داریوش ضرغامپور رئیس کمیته مسابقات ، داوران و لیگ - فرشید کوکبی رئیس کمیته استعدادیابی - نادر شاملو رئیس کمیته مربیان اعضا شورای دپارتمان آموزش اهداف مهمی همچون برنامه ریزی و بازنگری در آموزش مربیان ، داوران و آموزش های عمومی و همچنین تدوین دوره های دانش افزایی و بازآموزی در پیگیری و اجرایی خواهند کرد .