دوشنبه هشتم خرداد ماه

دوپینگ با ورزشکاران چه می کند؟

آمار نگران کننده از تست مثبت دوپینگ ۵۷ نمونه از ورزشکاران ایران در سال ۲۰۱۹ بسیار نگران کننده است و برای مقابله با این پدیده شوم و ریشه کنی آن ،جا دارد تمام دستگاههای ذیربط در میدان عمل وارد کارزار شوند.

آمار نگران کننده از تست مثبت دوپینگ ۵۷ نمونه از ورزشکاران ایران در سال ۲۰۱۹ بسیار نگران کننده است و برای مقابله با این پدیده شوم و ریشه کنی آن ،جا دارد تمام دستگاههای ذیربط در میدان عمل وارد کارزار شوند.
چند روز پیش عده ای از همکاران رسانه ای در فضای مجازی موضوع کنار گذاشتن و یا به تعبیر صریح تر -اخراج- تاماش آیان رئیس پا به سن گذاشته فدراسیون بین المللی وزنه برداری را مطرح کردند.
عده ای در موافقت و بعضی از همکاران در مخالفت با "تاماش آیان"اظهاراتی و دلایلی ارائه دادند.
از جمله این نظرات ،تضییع حقوق بهداد سلیمی در مسابقات گذشته بود که تعدادی از همکاران که احاطه بیشتری بر امور وزنه برداری داشتند ،این ادله را ناکافی دانستند.
این عده همکاری آیان در گذشته با وزنه برداری ایران را ستودنی خواندند.
آنها معتقد بودند که تاماش آیان به روشنی بر مسئله دوپینگ وزنه برداران ایران درگذشته چشم بسته و با ما همکاری تنگاتنگ داشته است و قس علیهذا.
این تلنگر همکاران بهانه به دستم داد تا اوضاع سال گذشته ورزش ایران در موضوع دوپینگ را واکاوی کنم.
شوربختانه باید گفت:به دلیل کم‌توجهی و نظارت نه چندان‌موثر بر عملکرد و رفت و آمد ورزشکاران،با شرایط خوبی مواجه نیستیم.
آمار سال ۲۰۱۹ بسیار نگران کننده است و جا دارد با دقت بیشتر و حساسیت مضاعفی با پدیده شوم دوپینگ برخورد کنیم.
در سال گذشته از مجموع ۱۲۳۰ تست انجام‌شده ،۵۷ نمونه از تست ورزشکاران ایران مثبت بوده است.عجیب اینکه دو ورزشکار زیر ۱۸ سال در شنا و دوومیدانی هم مرتکب این اقدام زشت شده اند.
شایان ذکر است،به دلیل عدم پرداخت به موقع بدهی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران به آزمایشگاه آکردیته کلن آلمان این همکاری در اواخر سال ۲۰۱۹ متوقف شده است.
در واقع باید اذعان کرد که آمار منتشره از تست ورزشکاران ایران در سال گذشته قطعی نیست و باید منتظر ارسال نمونه های باقیمانده بود.
با نگاهی گذرا به لیست ورزشکاران ایران که نمونه تست آنها مثبت بوده ،کماکان وزنه برداری با ۹ نمونه و دوچرخه سواری با ۶ نمونه در بالای جدول قرار دارند
این آمار به ما یاد آور می شود که بایستی در وزنه برداری مراقبت بیشتری داشته باشیم و تمام اقدامات ورزشکاران این رشته را زیر نظر بگیریم.
دوچرخه سواری از سنوات گذشته درگیر پدیده دوپینگ بوده و چند سال پیش هم چند ورزشکار این رشته با محرومیت مواجه شدند.
فوتبال و کشتی هم با ۵ نمونه مثبت همه را نگران کرده و تاسف بارتر اینکه در بولینگ و بیلیارد هم یک با نمونه مثبت روبرو هستیم و..
به طور طبیعی با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان در سال ۲۰۲۰قطعا نمونه گیری از ورزشکاران با توقف نامعلومی مواجه خواهد شد.
درگیری و دغدغه جامعه جهانی با بیماری مهلک کرونا نباید ما را از اصل موضوع غافل کند.
رهایی ورزشکاران و عدم نظارت بر رفتار و عملکرد آنها قطعا آثار و پیامدهای زیانباری خواهد داشت،به ویژه آنکه در تعویق مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو و انجام‌تمرینات ورزشکاران در خانه این نظارت را کاهش داده است.
انتظار داریم مسئولان ‌با حساسیت و دقت مضاعف به این مسئله بپردازند.نمونه گیری دقیق از ورزشکاران و آگاهی دادن به آنها باید در صدر اقدامات باشد.
زمانی که ورزشکار نوجوان متوسل به داروی ممنوعه می شود،این موضوع از سطح پایین آگاهی او حکایت دارد.بنابراین بدون فوت وقت باید وارد عمل شد ،چرا که گسترش این ‌اپیدمی در میان ورزشکاران کم سن و سال به مراتب خطرناکتر از کرونا است.