شنبه پنجم خرداد ماه

دوست و همکار گرامی جناب آقای علی رئیسی

مصیبت درگذشت همشیره گرامی را به شما و خانواده محترم تسلیت می گوییم. خبرگزاری البرز ورزشی- روزنامه بین المللی شوت