چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

رئیس سازمان قهرمان ملی ورزش ایران

با کمال تاسف مصیبت وارده را به جنابعالی و همسر محترمه و وابستگان تسلیت گفته و برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم. خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت