شنبه پنجم خرداد ماه

شهروند اراک؛ دارای ندار...

رئیس هیات والیبال مرکزی امروز به فدراسیون والیبال رفت تا شاید مشکلات تیم شهروند را حل کند. رضا سمیعی فرد البته در این سالها دوندگی زیادی انجام داده است ولی بی مایه فطیر است او باید یک کیف پر از پول داشته باشد و آنگاه خطر کند.

در این باره با حسن سمیعی مربی جوان بین المللی اراک گفت و گو کرده ایم، وی گفت: امروز با پرداخت 360 میلیون تومان بدهکاری شاید مشکل حل شود ولی اراک با اینهمه پتانسیل و داشتن بیش از 4000 واحد صنعتی نباید لنگ هزینه تیم بماند. اگر این واحدها و 2800 کارگاه و شرکت فعال هرکدام ده میلیون تومان به والیبال کمک کند دیگر مشکلی نخواهیم داشت اما در اراک چشمها همه به سوی شهرداری و آلومینیوم دوخته شد که آنها خود نیز کلی هزینه و مشکلات دارند. اگر استانداری کمک نکند و افراد زیادی که بسیار پولدار هستند و باید آنها را به سرمایه گذاری راغب کرد به میدان نیایند، نمی شود تیمداری کرد و بدهکار بازیکنان بود، وی در پاسخ البرز ورزشی که آیا بازیکنی از تیم شهروند جدا شده است، گفت: متاسفانه فقط آقای لاهوتی جدا شد ولی ما دوست داشتیم ایشان را بالای سر تیم داشته باشیم. سمیعی درباره بازیکنان سالجاری تیمش گفت: به جز محمدامین حیدری و امین افشار و محمدرضا بیک بقیه هیچکدام سابقه بازی در لیگ برتر را ندارند و با همه بچه ها زیر صد میلیون تومان قرارداد بسته ایم، مبلغی که الان از لیگ یک هم کمتر است ولی ما اگر بتوانیم همین پولها را بدهیم و بدحسابی پشت بدحسابی نشود هنر کرده ایم.