شنبه پنجم خرداد ماه

عیادت بنا از خورشید فر

محمدبنا به عیادت ایرج خورشیدفر دارنده مدال برنز جهان تولیدو آمریکا رفت.

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با همراهی آقایان جلال عسگری دبیر فدراسیون کشتی، حضرتی عباس بشیری مهدی شربیانی صمدی پشتام صفرزاده با حضور در دفتر محمد شربیانی کاپیتان اسبق تیم ملی کشتی فرنگی در بازیهای آسیایی بانکوک به ایشان جهت فوت مادر گرامیشان تسلیت گفتندو آرزوی صبر برای محمدشربیانی قهرمان بااخلاق کشتی کشور کردند. در ادامه محمد بنا به عیادت ایرج خورشیدفر دارنده مدال برنز جهان در تولیدو آمریکا به منزل ایشان رفتند وضمن تجدید خاطرات آرزوی سلامتی وتندرستی برای خورشیدفر کردند و هدایایی از طرف فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و هیات کشتی شهرری به این پیشکسوت ارجمند کشتی شهرری اهدا کردند.