شنبه پنجم خرداد ماه

قادری طی حکمی ابقاء شد

سلمان قادری ریاست هیات کشتی شهر جویبار امروز طی حکمی از طرف ریاست هیات کشتی استان مازندران در پست خودش ابقاء شد.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی، قادری از خادمین دیرپای کشتی استان مازندران است که همراه و همیار روسای پیشین به ویژه اصغر ثمربخش بوده است. حضور این مردم پرتلاش و آگاه و مشتاق برای شهر کشتی خیز جویبار غنیمتی بزرگ است و باید به حُسن انتصاب وی از سوی عسگری محمدیان احسنت گفت.