شنبه پنجم خرداد ماه

آغاز به کار پیشکسوتان کشتی

تمرینات کشتی پیشکسوتان از آبان ماه سال گذشته در سالن توفیق تعطیل شد تا این سالن در پروژه ای چند ساله بازسازی شود اما ویروس کرونا تمام معادلات را بر هم زد.

با وجود کرونا باشگاه های کشتی تعطیل شد و امروز پس از مدت ها با صدور مجوز برگزاری مسابقات لیگ برتر کشتی توسط فدراسیون، تعدادی از قهرمانان پیشکسوت دست به کار شدند و اولین تمرین خودشان را اینبار در یکی از باشگاه های شمال شهر تهران پس از ماه ها انجام دادند. در این تمرین قهرمانان ذیل حضور داشتند: حمید آذرنیا، دکتر بداله داداشی، صالحی، سید مهدی صدری، داود قلی پور، سرهنگ ابراهیمی، میکائیل مرادی و حیدر رهنما