شنبه چهارم بهمن ماه

والیبالبازان فامیل؛ پدیده های لیگ برتر

به پهنه لیگ والیبال که نگاه می کنیم، پر از بازیکنان مناطق والیبال خیز است.

ارومیه، آمل و گنبد بیشترین بازیکنان مهاجر را در عرصه لیگ یک و برتر دارند، اما حساب ارومیه از بقیه جداست، این شهر با اینکه سه تیم در دسته برتر، یک وزیر گروه دارد به اندازه یک تیم دیگر نیز در نقاط مختلف بازیکن دارد. احد و رضا رضایی از آن جمله اند، دو پسر جوان (پسر عمه) که هر دو در قطر پاسور بازی می کنند، یکی در تیم شهرداری قزوین و دیگری در شهداب یزد توپ می زنند، توپچی هایی با برشن عالی، دورخیز مناسب که تازه راه شکوفایی در پیش گرفته اند. احد این هفته در بازی شهرداری قزوین آذرباتری 21 و رضا در مسابقه شهداب و ورامین 22 امتیاز گرفته اند، امتیاز گرفتن یک بحث است و در خدمت تاکتیک بودن بحثی دیگر، مسعود آرمات سرمربی تیم قزوین با بیان این نکته که احد رضایی تمام شرایط، ایران رقم زده آینده ای درخشان دارد می گوید: احد رضایی یک بازیکن تاکتیک پذیر است و به حتم تا پایان لیگ برتر بیشتر از وی خواهید شنید و او در کنار بازیکنان جوان دیگر چون چرخ لویی پدیده های لیگ خواهند بود.