دوشنبه بیست و نهم دی ماه

تسلیت به جناب آقای احمدی

با کمال تاسف و تاثر درگذشت شوهر خواهر گرامیتان را خدمت شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض می نماییم. خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت