شنبه چهارم بهمن ماه

پورحسن: سند دارند ارایه بدهند

بازیکنان تیمی باید بر اساس شماره ای که روی کارت عضویت آنها درج شده بازی کنند اما اگر اتفاقی شبیه آنچه که در بازی هورسان و خاتم با سایپا رخ بدهد چه باید کرد؟

منوچهر پورحسن رئیس سابق سازمان و داور بین المللی در گفت و گو با البرز ورزشی می گوید: ناظر بازی باید کارت ها را چک کرده باشد تا فردی روی شماره ای که تعیین شده به میدان برود، منشی هم وظیفه چک کردن شماره ها را دارد و سرانجام شماره بازیکنان در برگه ارنج هم مطابقت داشته باشد، بنابراین بازیکن مورد اعتراض سایپا اگر کنترل می شد باید جلوی حضورش را در زمین بازی می گرفتند اما هیچیک از این اقدامات انجام نشده لذا اگر در جریان یک بازی متوجه حضور چنین بازیکنی می شدند باید تمام امتیازاتی را که وی کسب کرده حذف می کردند، اما اکنون که همه از جمله کادر فنی تیم موقع مسابقه متوجه این قصور نشده اند به حتم جرایمی متوجه تیم و نمایندگان فدراسیون می شود ولی اینکه عنوان می کنند تیم باید سه بر صفر بازنده شود، آقایان اگر سندی قانونی که منطبق بر مقررات فدراسیون بین المللی باشد در اختیار دارند ارایه بدهند تا ما هم یاد بگیریم. توضیح اینکه در کیس بوک فدراسیون جهانی والیبال آمده است اگر بازیکنی که نامش در برگه ثبت شده ولی شماره پیراهن او اشتباه بود، مشمول جریمه نمی شود چرا که هویت بازیکن تغییر نکرده است اما اگر بازیکن دیگری با شماره پیراهن یاد شده به میدان می آمد حق با معترضین بود.