پنجشنبه نهم بهمن ماه

از دیروز تا امروز...

هریک از ماها کار روزنامه نگاری انجام می دهیم، به دنبال سوژه پردازی می رویم، اما بزرگان والیبال ما باید هواس جمع و پخته حرف بزنند و مانند یکی دو مربی همیشه حاضر در رسانه سوژه نشوند. در واقع هر دو طرف می خواهند حرفه ای عمل کنند اما...

ناصر میرفخرایی از بزرگان خوشنام والیبال ماست و دیروز در تماسی با البرز ورزشی نکاتی را در کسوت سخنگوی کارگروه مشورتی فدراسیون مطرح کرده بود که ما صلاح ندیده ایم آن را به تصویر بکشیم، چون از قدیم گفته اند احترام امامزاده دست متولی آن است، او به طور سربسته به بهنام محمودی کنایه زد و نیز از برخی خبرنگاران که دنبال کاه و کوه هستند، گلایه کرد اما آفرین به بهنام محمودی که امروز حرمت داری کرد و میرفخرایی را بزرگ والیبال خواند. توقع ما از کارشناسان واقعی والیبال همین است که از هول حلیم توی دیگ نیفتند، مطرح شدن و به چشم آمدن حق همه است و گرفتن مصاحبه های داغ هم وظیفه خبرنگاران اما وقتی برای یک هدف مقدس دور هم جمع می شویم باید ید واحده باشیم، انتخاب سرمربی تیم ملی مزایده یا مناقصه فعلا در معرض قضاوت و آرای کارگروه مشورتی است، تصمیم گیری البته بر عهده هیات رئیسه فدراسیون و شاید در نهایت شخص محمدرضا داورزنی خواهد بود، ولی کارشناسان و دلسوزان عرصه والیبال نباید دچار جبهه گیری شوند، چون هیچکس نمی تواند به صراحت مدعی شود که تیم ملی با الکنو فلان می کند و با دی جورجی بهمان اما اهتمام همه باید این باشد که در سایه همفکری و هم اندیشی بهترین راه را برویم.  width= ما آوردگاه بزرگی به عنوان المپیک را پیش رو داریم، جایی که نام مقدس ایران با تیم ملی والیبال تجلی پیدا می کند.