پنجشنبه دوم بهمن ماه

گلایه ساحلی بازان جوان تیم ملی

والیبال ساحلی هیچ درآمدی ندارد و بازیکناش همواره در نگرانی و انتظار به سر می برند، نمونمه اش جواد فیروز پور و علیرضا آقاجانی دو ملی پوش جوان بابلی هستند که حتی برای تمرین هم امکانات ندارند.

جواد فیروزپور در این باره به البرز ورزشی می گوید: خیلی منتظر احداث کمپ ساحلی در بابل بودیم اما تا این لحظه انجام نشد و به ناچار با هزینه شخصی در روستای حمزه کلا زمینی که تازه استاندارد نیست برای تمرینات خودمان آماده کرده ایم، اما در روی آوردن به بازی ساحلی در والیبال فقط نوعی سرگرمی است وگرنه ما هیچ درآمدی طول سال نداریم حال آنکه ساحلی بازان در وضعیت کرونا همه درآمد خودشان را دارند، فیروزپور که هنوز از اعزام نشدنشان به انتخابی المپیک گلایه دارد می گوید: با اینکه در مسابقات درون اردویی ما دو تیم دیگر ساحلی بردیم اما به بهانه کم تجربگی ما را اعزام نکردند و دیدید که دیگر تیمها هم نتیجه نگرفته اند واقعا انتظار داریم که نگاه ها منصفانه و منطقی باشد. فیروزپور درباره پیوستن این زوج به تیمهای خارجی می گوید: اگر در کشورهای عربی همسایه امکانات پیش بیاید به عنوان بازیکنان باشگاهی راهی خواهیم شد، خب ما جوانیمان را گذاشته ایم و باید درآمدی داشته باشیم و زندگی کنیم.