دوشنبه هشتم خرداد ماه

جناب آقای امیرحسین پورمحمد

با کمال تاسف و تاثر درگذشت پدر و مادر گرامیتان را به شما و خنواده محترمتان تسلیت گفته و از خداوند متعال برای بازماندگان طلب صبر جمیل و برای آن عزیزان از دست رفته طلب آمرزش و مغفرت می نماییم.

رضا اسماعیلی، حامد قاسمی عارف و خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه شوت