دوشنبه بیست و نهم دی ماه

پرسپولیس باید هوشیار باشد!

با حذف الدحیل و کنار گذاشتن الهلال ،باید با هوشیاری و درایت به مصاف السد رفت و اجازه نداد شرایط میزبانی و برخی دخالتهای Afc مانع صعود پرسپولیس شود.

قطریها با حذف غیرمنتظره الدحیل مانند مار زخمی می مانند. آنها‌با پذیرش میزبانی مسابقات و استفاده بهینه از شرایط در صدد بودند تا یکی از نمایندگان خود را در فینال ببینند. پنالتی مساله دار داور در مسابقه پرسپولیس و الدحیل و رفع محرومیت بن عطیه در لحظات پایانی به خوبی از دخالت عوامل پشت پرده خبر داد. بیانیه‌مدیر باشگاه الهلال که گفته است برخی به دنبال قهرمان کردن تبم دیگری هستند موجب افزایش نگرانی ها‌ شدو.. حالا قطریها تمام امید خود را در گرو صعود السد می بینند. با ابن اوصاف پرسپولیس باید در دو جبهه با السد بستیزد. جبهه اول‌‌ به مستطیل سبز خلاصه می شود.آنها عناصری شاخص در اختیار دارند که تقابل با آن به اندیشه ها و تفکرات‌ یحیی و ژاوی وابسته است. اما‌جبهه دوم به داوری و بحث میزبانی خلاصه می شود که‌یک لحظه نباید از آن غافل بود. مراقبت بازیکنان در زمین و گزک ندادن به داور به ویژه در محوطه جربمه و خطر اخراج از دغدغه های جدی است که باید گل محمدی‌ و دستیارانش آن را به نفرات گوشزد کنند. در مباحث فنی هم‌یادآوری چند نکته‌ضروری است. ژاوی در دیدار پایانی و تشریفاتی با سپاهان نفرات شاخص خود را کنار گذاشت و به آنها استراحت داد. بونجاح،اکرم عفیف،تائه هی، عبد الکریم حسن،حسن الهیدوس،سانتی کازورلا و بوعلام‌خوخی و سعد الشیب از جمله نفراتی بودند که ژاوی بدرستی آنها‌را روی نیمکت نشاند.بنابراین در بحث آنالیز حریف باید به مصاف السد و النصر عربستان در دوره گروهی دقت کرد. آنها با حضور عناصر تکنیکی و سرعتی در فاز تهاجمی چون اکرم عفیف ، و بهره بردن از بونجاح در نوک حمله تیمی زهردارنشان می دهند.السد در خط میانی هم‌ نفراتی مثل تاباتا ،کازورلا و تائه‌هی را در اختیار دارد که برای هر تیمی نعمتی بزرگ به شمار می آید. پرسپولیس برای مقابله با حریف آماده و قبراق باید یک‌جنگ و‌نبرد تمام عیار در تمامی گستره زمین داشته باشد. تقابل نفر به نفر در میانه میدان،از سرعت انداختن بازی در لحظاتی که حریف توپ را در اختیار دارد،باید در اولویت قرار گیرد،زیرا السد در انتقال بازی از دفاع به حمله عملکرد چشمگیری دارد. دو دفاع کناری ما (آقایی و نعمتی هم باید مراقب نفوذهای عفیف و حسن الهیدوس باشند و آگاه باشند عبدالکریم حسن و خوخی هم در جناحین خط دفاعی مشارکتی دائمی در پایه گذاری‌حملات السد دارند. پرسپولیس در برابر الشارجه‌و خط حمله زهردار آنها‌،شیوه تهاجمی را برگزید و به هدف رسید. این تاکتیک سراسر تهاجمی در تقابل با السد کارگشا نیست.آنها در ضد حملات بی نظیر هستند. باید با پوشش و دقت لازم به دروازه آنها یورش برد. السد در دفاع به ویژه در عمق ضعف‌هایی عمده دارد.باید از این اشکال دفاعی بهره برد و با ارسال توپهای زمینی و در عمق به هدف رسید. اشکال بعدی السد کندی مدافعان آنها است. از این سرعت پایین و ذاتی تیمهای عربی باید استفاده کرد و با ضربات آل کثیر و امیری و شلیکهای نوراللهی و رسن به گل رسید. شاگردان یحیی در مصاف با الشارجه در دوندگی و جنگندگی و مالکیت توپ نمایشی مقتدرانه داشتند. این موضوع از ریکاوری درست و آماده نگه داشتن نفرات‌ حکایت داشت. پرسپولیس با این بضاعت‌ و فهم تاکتیکی لیاقت و شایستگی‌ صعود به مراحل‌پایانی را دارد و با تدبیر و اتخاذ شیوه درست تاکتیکی می تواند با شکست تیم السد،قدرت خود را به رخ بکشد.