پنجشنبه نهم بهمن ماه

جواد کریمی: در گرین یارد همه چیز به خوبی پیش می رود

بازیکنان جوان ایرانی امروز آخرین بازی دستگرمی خودش را انجام می دهند تا برای لیگ بلژیک آماده شوند که روز سوم اکتبر استارت می خورد.

جواد کریمی پاسور مازندرانی این تیم به خبرنگار ما گفت: دو سه هفته ای است که از قرنطینه به در آمدیم، ابتدا به دستور کادر فنی، من، امیرحسین اسفندیار و یک بازیکن آمریکایی دوره تمرینی والیبال ساحلی را گذرانده ایم چون مربیان تیم معتقد هستند که والیبال ساحلی پیش نیاز آماده سازی جسمانی بازیکنان است و الان هم سرگرم تمرینات بدنسازی، هوازی و کار با توپ هستیم. تاکنون دو مسابقه تدارکاتی را پشت سر گذاشتیم و امروز هم آخرین مسابقه را پیش از لیگ خواهیم داشت، لیگ ما حدود ده روز دیگر آغاز خواهد شد. خوشبختانه خیلی خوب با اعضای تیم هماهنگ شده ایم و به آمادگی 80 - 70 درصدی دست پیدا کردیم. ما در یک شهر کوچک زندگی می کنیم و تا به حال هیچ ایرانی ندیده ایم اما در بروکسل ایرانیان زیادی زندگی می کنند که شاید برای تشویق ما بیایند، خلاصه اینکه همه چیز به خوبی پیش می رود تا ببینیم در میدان عمل چقدر بازخورد خواهیم داشت.