شنبه چهارم بهمن ماه

برنامه های اتحادیه جهانی اعلام شد‌

اتحادیه جهانی کشتی برنامه مسابقات سال 2021 میلادی را به روز رسانی کرد.

زمانبدی و مکان مسابقات مهم اتحادیه جهانی در سال 2021 که در سایت این اتحادیه قرار داده شده است، به شرح زیر است: مسابقات قهرمانی قاره ای: قهرمانی اقیانوسیه: 10 تا 12 بهمن ماه 99 در پاگو پاگو ساموآ قهرمانی آفریقا: 14 تا 19 بهمن ماه 99 در مراکش قهرمانی اروپا: 20 تا 26 بهمن ماه 99 در کاتوویسه لهستان قهرمانی آسیا: 28 بهمن تا 3 اسفندماه 99 در آلماتی قزاقستان قهرمانی پان آمریکن: 6 تا 9 خرداد ماه 1400 در ریودوژانیرو برزیل مسابقات گزینشی المپیک قاره ای: انتخابی آفریقا – اقیانوسیه: 22 تا 24 اسفند ماه 99 در الجدیده مراکش انتخابی اروپا: 28 اسفند 99 تا 1 فروردین 1400 در بوداپست لهستان انتخابی آسیا: 6 تا 8 فروردین 1400 در شیان چین مسابقات گزینشی المپیک در سطح جهان: 9 اردیبهشت تا 12 اردیبهشت ماه در صوفیه بلغارستان به منظور جلوگیری از تداخل رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان با بازیهای المپیک، این رقابت ها به انتهای ماه جولای (دهه نخست مرداد ۱۴۰۰) منتقل شده است. بنابراین بین رقابت های قهرمانی قاره ای در رده نوجوانان و مسابقات جهانی این رده کمتر از یکماه فاصله خواهد بود. باتوجه به تعویق بازیهای المپیک جوانان از سال ۲۰۲۲ به سال ۲۰۲۶ تصمیم گرفته شد که رقابت های قاره ای قهرمانی نوجوانان در سال ۲۰۲۲ مجددا در روزهای پایانی ماه جون (دهه نخست تیرماه ۱۴۰۱)