شنبه چهارم بهمن ماه

پیشکسوت گرامی جناب آقای ناصر ابراهیمی

با کمال تاسف و تاثر درگذشت همسر محترمه را به جنابعالی و خانواده گرانمایه صمیمانه تسلیت می گوییم و بقای عمر بازماندگان را از خداوند مسالت داریم. خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت