پنجشنبه دوم بهمن ماه

حق بین: مربیان قضاوت می کنند یا داوران؟

در هفته چهارم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور جنبش داوران را یکی از ضرورتهای مسابقات مهم برشمرده ایم، اما توفیری نکرده است، گاهی مشاهده اسامی زوج های داوری دل آدم را می لرزاند هرچند بعضی از این زوج های ناهمگون در مجموع خوب از آب درآمده اند، اما دیروز تابش نژاد سرمربی ورامین و آرمات سرمربی شهرداری قزوین از داوران لیگ به شدت انتقاد کرده اند.

حمید حق بین ناظر داوری مسابقه پایاپای پیکان - شهرداری ورامین در تشریح و تفسیر اعتراضات می گوید: بدیهی است که بشر جایز الخطاست اما در بحث تشخیص خطاها این داوران هستند که نزدیکترین افراد به بازیکنان هستند و نمی توانند مطابق خواسته با تشخیص مربیان و بازیکنان سوت خود را تغییر بدهند، اینکه آقای تابش نژاد به طور علنی بگوید که داور به نفع می گیرد و می خواهد ما ببازیم به نوعی اتهام و منفی نگری است، داوران قاضیان میدان هستند و نهایت تلاش خود را به کار می گیرند تا رو سفید و سربلند بیرون بیایند چون حرفه آنها داوری است اما اگر اعتراضات به انجام کارهای غیر قانونی در حول و حوش بازی باشد با کمال میل می پذیریم و آن را رفع می کنیم اما کجای دنیا داوران بر حسب میل مربیان سوت می زنند؟ آقای تابش نژاد و ترکاشوند هر دو از با اخلاق ترین مربیان ما هستند ولی باید طوری سخن بگویند که منفی نگری را به حداقل برسانند، ما همه اعضای یک خانواده ایم و برای یک هدف واحد تلاش می کنیم، داوران چه سودی از برد و باخت تیمها می برند؟ سود آنها در قضاوت صحیح و جلب نظر مساعد کمیته داوران و ناظران فدراسیون است مطمئن باشید اگر مورد سویی باشد ما ناظران بلافاصله بعد از مسابقه داوران زیر سوال خواهیم برد. داور پیشکسوت بین المللی در خاتمه اضافه می کند: داور مسابقه یاد شده دو سه اشتباه داشت اما هیچکدام آنها در تعیین بعضی تیم برنده یا بازنده نقش نداشته است.