شنبه چهارم بهمن ماه

تفکر یحیی و ژاوی...

پرسپولیس با السد،یک فینال است زیرا در راس هرم دو تیم دو مربی اندیشمند قرار دارند که فوتبال را فراتر از تصورات عامه می شناسند. بازگو کردن دیدار پرسپولیس با السد شاید درست نباشد، بلکه باید گفت، یحیی با ژاوی به مرحله ای رسیده اند که اکنون در آسیا مدعی هستند.

فردا یحیی با ژاوی هر انچه در چنته دارند رو خواهند کرد تا در این فینال زیبا وزود هنگام برتری خود را به اثبات برسانند. یحیی با پرسپولیس در برابر الشارجه نشان داد با فعل خواستن می توان هر غیر ممکن را به ممکن تبدیل ساخت. قدرت پرسپولیس در مقابل الشارجه چنان پرقدرت بود تا جایی که دلارهای نفتی شارجه با چهار گل رنگ باخت. چهارگلی که پرسپولیس به الشارجه زد،نه احساسی بود،نه شانسی ونه بر اساس کار فردی ،بلکه بر اساس کار تمرین شده وتاکتیک های فنی ویک کار مدرسه ای که از سوی یحیی بر تیم دیکته شده بود. اکنون وفردا همان روش وبلکه کوبنده تر باید برای السد و ژاوی در نظر گرفته شود. یک بازی سراپا رو به جلو وبا حفظ میانه میدان با بیشترین نفرات برای حذف السد از لیگ قهرمانان آسیا در نظر گرفته شده است. در این میان انگیزه و نکات یاداوری شده یحیی در روند حرکتی پرسپولیس می تواند موثر باشد. در سوی دیگر ژاوی با السد به قدرت پرسپولیس پی برده است. ژاوی هم مثل یحیی فکر می کند ومی خواهد عقب نماند.گرچه اواز تیم خالص قطری فاصله دارد،اما به خوبی اگاه است که مهار اراده ایرانی ها واینبار به نام پرسپولیس دشوار است. ژاوی از هم اکنون در نگرانی به سر می برد،اما تفکرات فنی او می تواند هر لحظه اتش بر خرمن هر حریفی بیندازد. نویسنده: اکبر عزیزی